Välkommen »

 

Företaget heter Kenneth Nyberg, detsamma som jag själv.

 

Jag är född 1952 och har en bakgrund i arbete med personal-, ekonomi- och verksamhetsutveckling i olika former.

 

Min yrkesbakgrund är att jag arbetat inom Arbetsförmedlingen som handläggare och som chef.

Inom den kommunala sektorn har jag arbetat som förvaltningschef, arbetsmarknadschef samt som handläggare på Näringslivsenheten, då med ansvar för landsbygdsutveckling samt föreningsdrift och -utveckling.

 

Under hela mitt liv har jag varit engagerad inom föreningslivet i olika former. Jag har lett föreningar med tre medlemmar likaväl som med drygt 4000 medlemmar, små lokala föreningar likväl som riksorganisation, intresseföreningar likväl som politisk nämndsorganisation. 

Idag är jag engagerad inom Hela Sverige ska leva X-ing, Gävleborg.

 

Med andra ord – Jag har stor kunskap om verkligheten i förenings- och organisationsarbete.

 

Ovanstående erfarenheter har jag nu sammanfört i företaget Kenneth Nyberg. Jag samverkar med ett finskt företag när det gäller metodik mm för process- och utvecklingsarbete.

 

Det är detta som jag nu ställer till förfogande för Dig och Din organisation/förening. 

 

 

 

 

 

 

 

kennethnyberg.se © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use